Headlines News :
         
Home » » Vỗ tay?

Vỗ tay?

Posted By Chinh Luan on 15 tháng 1 2016 | 14:32

 
Không hay thì chẳng vỗ tay
Vỗ tay chi để chúng bay xem thường?
Lũ bây?
Dở dở ươn ương
Cá mè đồng bọn, một phường buôn dân

Bán nước khi xét thấy cần
Để cho Tàu chệt làm sân sau nhà
Đảng bây dâng cả sơn hà!
Tặng cho Tàu Cộng làm quà bảo kê
Giở trò hứa
Giở trò thề
Nguyện làm Thái thú mọi bề thành công

Thằng Tập nó rất hài lòng
Khi thấy cả đảng chỏng mông lạy Tàu
Đổi mới chớ chẳng đổi màu
Bao năm, bây đã làm tau bực mình

Đảng nô, đ...thấy quang vinh
Đảng bây đ...có nghĩa tình với dân
Chỉ mành treo đảng ngàn cân
Lửng lơ chỉ đứt, lòng dân vui mừng.

Chúng bây một lũ khỉ rừng
Nửa người nửa ngợm, xin đừng làm quan
Điên điên, dại dại, tàng tàng...
Làm cho dân chúng bất an vô cùng.

Tau đây?
Tuy chẳng yên hùng
Nhưng tao vùng dậy hòa cùng nước non
Dân tộc còn, đất nước còn
Việt Nam một dải, sắc son một lòng.

Phen này tau quyết lập công
Phá tan xiềng xích cùm gông nô Tàu
Đ(ỗ) M(ười) hãy xéo cho mau
Kẻo không đừng trách đồng bào phanh thây.

Diễn nôm giùm 3 X 

Nguyên Thạch
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương