Headlines News :
         
Home » » Đại hội đảng?

Đại hội đảng?

Posted By Chinh Luan on 12 tháng 1 2016 | 06:55Đã bảo rằng đảng là những tên ăn hại
Là một lũ hề, đái nát quốc gia
Một bọn điếm đàng, một lũ quỉ ma
Đại hội đảng?
Thì cứ mặc tiên sư cha chúng nó.

Nếu loài người xem cộng sản là côn trùng, là rác, là cỏ
Tụ tập nhau hội họp?
Kệ đám chó, chẳng bận tâm
Nhưng khổ nỗi là chúng hội họp để bàn chuyện phá hoại, bán nước, giam cầm...
90 triệu người Việt vào năm thực thi "Mật nghị". (*)


Ôm kẻ thù mà hôn!


Mật nghị bán nước

Đảng cộng sản gồm những thằng du côn, những con đĩ
Miệng luôn gọi nhau là đồng chí thân yêu
Nhưng trong tận thâm tâm thì chúng sẵn sàng dập chết nhau bằng lựu đạn, bằng búa, bằng rìu
Khi chúng muốn choảng nhau thì giở thủ đoạn triệt tiêu không thương tiếc.

Chuyện bọn vô lại phá nát đất nước thì ai cũng biết
Nhưng lời kêu gọi đứng lên đấu tranh thì lại tiếc máu xương
Cho nên hơn 80 năm sau, đảng vẫn lì lợm, vẫn đường đường
Gây thảm họa cùng vô vàn nhiễu nhương cho cuộc sống.

Đảng CSVN mới chính là bọn lưu manh phản động
Chống lại nhân dân
Phản nòi giống
Phản tổ tiên
Đốt sách, diệt sử, chà đạp tiền nhân, chối bỏ thánh hiền
Đảng cộng sản là một lũ điên thời đại.

Biết đến bao giờ dân ta có những phen sống mái?
Biết đến bao giờ Việt Nam mới lấy lại được Biển, Đảo, Thác vàng?
Biết đến bao giờ mới noi chí Quang Trung tiến dọc xẻ ngang?
Tiêu diệt hết lũ bạo tàn phản quốc.


Dân Việt Nam gánh chịu!

Mỗi lần Đại hội đảng là mỗi lần mất thêm nhiều tài nguyên, biển đất...
Thêm lầm than
Thêm chất ngất đau thương...

Tôi đã đi, đã nhìn thấy thê lương
Việt Nam hỡi, đâu con đường Dân Chủ?
Nước Việt ơi, bao giờ hoa đơm nụ?.

Nguyên Thạch
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương