Headlines News :
         
Home » » Let's sing loud

Let's sing loud

Posted By Chinh Luan on 02 tháng 11 2015 | 06:48


I sing loud
For the world around
Let you know, the nuisance of Mao.

Let's sing the song
What happen ifRed China strong
What shall go wrong?.Boycott China
Do not let it go far
Boycott China
Do not alow the Saboteurs go too farLet's sing loud
Communist must out
Let's sing loud
Boycott China right now.

Nguyên Thạch
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương