Headlines News :
         
Home » » Câu chuyện 1 tỷ

Câu chuyện 1 tỷ

Posted By Chinh Luan on 05 tháng 11 2015 | 22:10

Phạm Lưu Vũ - Ngày xưa, Câu Tiễn nuôi chí diệt nước Ngô trong 10 năm trời. Bao nhiêu sản vật, rượu ngon, gái đẹp… hàng năm ùn ùn chở sang để lấy lòng nước Ngô. Ngô vương là Phù Sai muốn xây Cô Tô đài lộng lẫy để thỏa sức ăn chơi, hưởng lạc, đòi nước Việt đóng góp. Câu Tiễn hỏi ý các quan. Văn Chủng bàn:

“Đại vương nếu không muốn diệt nước Ngô thì nên từ chối. Còn đã muốn diệt thì tiếc gì mà không làm vừa ý hắn. Chẳng bao lâu nữa, cả nước Ngô còn về tay ta, huống hồ 1 cái đài ấy…”

Câu Tiễn nghe lời, bèn xuất vàng trong kho, chở sang cho Phù Sai xây đài. Các quan lại nước Ngô thấy Câu Tiễn hào phóng thì thi nhau xin xỏ. Đặc biệt, quan Thái tể là Bá Hi thì lại càng tham lam lắm, cho bao nhiêu cũng chưa thỏa lòng tham. Câu Tiễn lại đem việc đó ra hỏi ý các quan. Văn Chủng lại nói:

“Đại vương nếu không muốn diệt nước Ngô thì nên từ chối. Còn đã muốn diệt thì tiếc gì mà không làm thỏa lòng lũ quan tham ấy. Chẳng bao lâu nữa, cả nước Ngô về tay ta, thì tài sản trong nhà chúng, tức là tài sản của ta, chẳng qua ta gửi tạm cho chúng giữ hộ đó thôi…”

Câu Tiễn nghe lời, bèn đem nhiều vàng bạc sang đút lót các quan lại nước Ngô, trên từ Bá Hi, dưới xuống đến bọn thơ lại, ai ai cũng được hậu hĩnh. Tới khi Câu Tiễn diệt nước Ngô, giết Ngô Phù Sai, ngồi ngự trên Cô Tô đài, sai Văn Chủng chiếu danh sách đám quan lại khi trước đã nhận của đút lót, tịch thu hết gia sản, kể cả vợ con, thê thiếp… Lại sai người đuổi theo Bá Hi mà giết cả gia tộc, thu về hàng trăm xe vàng bạc, châu báu…

Đem việc xưa ra mà bàn, thì nước Việt ngày nay, không những cũng có khối chuyện “Cô Tô đài”, mà đám quan lại giống như Bá Hi ngày xưa cũng nhiều vô số. Trong khi đó, chí của họ Tập còn lớn hơn cả Câu Tiễn. Song lũ quân sư của họ Tập thì xem ra, không có ai được bằng Văn Chủng ngày trước, cứ xem cái món 1 tỷ Mao tệ còm cõi kia thì biết.

Điều đó may cho nước Việt ta chăng?

Phạm Lưu Vũ
 FaceBook
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương