Headlines News :
         
Home » » ĐMCSVN

ĐMCSVN

Posted By Chinh Luan on 12 tháng 10 2015 | 17:44

 
Đ(ỗ) M(ười) chúng bây sói một bầy
Một lũ gian xảo, hiếp người ngay
Vận mạt, ngày tàn, bây sụp đổ
ĐM chúng mày sẽ biết tay.

Một đảng lưu manh, hành dân lành
Tiệc tùng ăn uống máu hôi tanh
Nhởn nhơ vô cảm trên thống khổ
Bày trò mụ mị thói gian manh.

Chúng bây làm đất nước thụt lùi
Trị dân roi điện, súng, dùi cui
Độc tài, bạo lực...quân khốn nạn
Tôn Tàu, lạy Hán(g) quì, lò, chui!.

Cướp của, giết người hành hạ dân
Biến cả xã hội thành nghèo bần
Đày dẫy dân oan lê khắp nước
Kinh tế mượn vay khối nợ nần.

Tranh chức tranh quyền làm tướng cướp
Xe hơi biệt thự lắm bạc tiền
Mặc dân thống khổ trăm thứ nợ
Đạo lý suy đồi đời đảo điên.

Mụ mị xảo gian đã bao năm
Đem dân cả nước để giam cầm
Một lũ hung tàn, quân uống máu
Đ(ỗ) M(ười) cộng sản...dân hận căm.

Nguyên nhân cũng bởi Hồ Chí Minh
Du nhập rác rưởi Mác-Lê Nin
Gieo rắc tang thương cùng khốn khổ
Cuối cùng thằng Chệt hiện nguyên hình!.

Đảng bây là đảng thuộc khựa Tàu
Quốc kỳ cộng lại thành sáu sao
Đem cả Việt Nam dâng cho Hán
ĐM chúng bây hãy cút mau.

Nguyên Thạch
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương