Headlines News :
         
Home » » Đảng CSVN đi chết đi *

Đảng CSVN đi chết đi *

Posted By Chinh Luan on 26 tháng 10 2015 | 07:42


Cộng đảng, thất thập cổ lai hy
Bảy mươi năm dài, sống mà chi
Hãy nghe cô gái Phương Uyên phán
Cộng đảng Việt Nam, đi chết đi.

Trọng, Dũng, Sang, Hùng...sống chi lâu?
Kéo lê một kiếp phận ngựa trâu
Trì trệ dân tộc và đất nước
Hèn hạ quì dâng nước cho Tầu!.

Đ(ỗ) M(ười) chúng bây một đám quèn
Bây hèn với giặc, hiếp dân đen
Một lũ hung thần, quân đồ tể
Buôn dân bán nước...thứ bon chen.

Vào cướp miền Nam để làm giàu
Qui về một mối, mối thương đau
Cuối cùng dâng cả cho Hán cộng
Trở về đất mẹ cờ sáu sao.

Đảng cộng giờ đây dân khinh khi
Sống đời ô nhục, sống mà chi?
Bảy mươi năm ngập đời ngao ngán
ĐM chúng bây hãy chết đi.

Nguyên Thạch

________________

Ghi chú: 

(*) Nguyễn Phương Uyên: "Tàu khựa cút khỏi Biển Đông", "Đảng CS đi chết đi".
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương