Headlines News :
         
Home » » Ai?

Ai?

Posted By Chinh Luan on 26 tháng 10 2015 | 07:46

Nguyên Thạch (Chinhluan) - Cho ĐCSVN trước "Đại họa XII"

Ai đi?
Ai ở?
Mặc kệ ai
Cũng là ác mộng suốt canh dài
Cộng sản là bầy quân ác thú
Là tròng vào cổ, ách nhân tai.

Ai Tổng?
Ai Nghè?
Chẳng gì vui!.
Tương lai dân tộc?
Vẫn mù đui
Ngày còn đảng cộng?
Dân còn chết
Đen như mõn chó, đen thủi thui!.

Thằng chột đứng lên thay thằng mù
Tranh giành, chen lấn để cầm cu
Cho thằng Tàu chệt dang Hán đái
Ngập mặt Việt Nam, ngập thiên thu.

Đảng cộng bất tài, lũ Hán nô
Chăn trâu, thiến ngựa, băng ma cô
Đ(ỗ) M(ười) Anh Chột cùng Đồng vẩu
Dẫn đầu Hán cẩu mang tên Hồ.

Thằng nào thủ lãnh cũng chết dân
Cũng mất nước non!
Cũng nợ nần!
Một ngàn năm tới è ổ trả
Thằng nào chịu đây?
Hay chỉ dân.

ĐM chúng bây, lũ bất tài
Cũng cố quyền lực giữ lấy ngai
Đám nào cũng chỉ là đại họa
Bởi chúng bây là ách nhân tai.

Nguyên Thạch
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương