Headlines News :
         
Home » » 19-5 Giá mà!

19-5 Giá mà!

Posted By Chinh Luan on 30 tháng 9 2015 | 15:25


125 năm trước nếu không có?
Bác
Thì suốt 85 năm sau lòng dân miền Bắc đâu có?
Tan tác
40 năm sau nữa, cả nước không sống trong cảnh?
Ngơ ngác
Đâu có chuyện mấy triệu thanh niên cả hai miền Nam Bắc?
Banh xácCũng đâu có hiện tượng vượt biên, vượt biển
Ào ạc
Và suốt 80 năm miền Bắc không phải nghe loa phóng thanh
Cạ cạc
Cả nước không phải nghe TV, báo đài toàn mụ mị và?
Lung lạc
Cả thế giới không phải nhìn Việt Nam là một nước?
Bệ rạc
Thủ tướng và các quan chức đi ra nước ngoài không phải bị khinh là?
Đồ đốn mạt!
Các nhà đấu tranh Dân Chủ không phải bị?
Tù dạtCác em bé gái chưa đến tuổi vị thành niên không phải đi?
Lang bạt
Thiếu nữ Việt Nam không thèm đi ra nước ngoài để?
Làm đĩ kiếm bạc
Thanh niên khỏi đi làm lao nô và luôn bị?
Bắt nạt
Doanh nhân cũng không sống trong tình cảnh?
Bị lường gạt
Hiến pháp cũng không có những điều luật như 88, 258?
Xuyên tạcDân oan cũng không bị cướp đất cướp nhà rồi trở nên?
Tàn mạt
Sinh viên
Học sinh ở trường học đâu phải bị?
Cưỡng đạt
Tài xế lái xe đâu phải bị CSGT xử phạt bằng cách bỏ túi riêng cả?
Khối bạc
Quân đội đâu phải bị Tàu Phù?
Dọa nạt
Dân Việt Nam đâu phải?
Xơ xác
Thể chế chính trị đâu có đảng?
Độc ác
Chính phủ đâu có?
Gian ácGiá mà 125 năm trước mẹ Bác không đẻ ra Bác thì nước Việt Nam đâu có?
Tan nát...

Nghĩ mà tủi cho Quê Hương, nên lòng tôi?
Buồn man mát...

Nguyên Thạch
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương