Headlines News :
         
Home » » Chỉ một con đường: Cứu Nước

Chỉ một con đường: Cứu Nước

Posted By Chinh Luan on 26 tháng 8 2015 | 17:39


Niềm kiêu hãnh là con dân nước Việt
Luôn ngẩng đầu dẫu phận phải lưu vong
Ta vẫn là ta, rạng con cháu Lạc Hồng
Lòng thề nguyện... ơn non sông đền đáp.
........

Bọn hung tàn gieo rắc đau thương bão táp
Vọng ngoại đê hèn
Luôn đàn áp lương dân
Gây bao nhiễu nhương... tủi nhục vô ngần
Đất biển đảo đem dâng cho tham vọng.

Dẫu tha phương để mưu cầu cuộc sống
Vẫn không quên nòi giống, nước nhà
Luôn tạc lòng dũng khí thuở ông cha
Đường thẳng tiến khi sơn hà nguy biến.

Nung chí quật cường trao dồi kinh điển
Chờ một ngày cống hiến quê hương
Không như bọn cẩu nô mù đui chạy theo tham vọng bạc tiền
Vơ vét dân đen để làm của riêng bất chánh.

Tuy tha phương nhưng lòng luôn canh cánh
Xót thương dân
Chia gánh nặng mẹ già
Đau đớn ngậm ngùi khi biết được những người cha
Vì tranh đấu phải ra pháp trường xử bắn.

Người Việt tha phương trọng tình thâm nghĩa nặng
Đêm xứ người cay đắng lệ thầm rơi
Nhớ quê hương thương xót cho những mảnh đời
Đang lây lất tàn hơi trong tủi nhục.

Đâu độc lập?
Đâu Tự do?
Đâu hạnh phúc?
Một bọn gian tà cúi gục nhận vong nô
Lừa xảo mị dân với đạo đức rợ Hồ
Trong khi "bác" cũng chỉ là tên gia nô cho cộng sản.

Hỡi những tên với văn thơ vong bản
Đem chữ tâm hầu giao bán bạc tiền
Đánh mất lương tri, đạo lý đảo điên
Cố chối bỏ lời thánh hiền đã dạy.

Tự chọc thủng mắt mình để đui mù không thấy
Đất nước Quê hương giặc Bắc chiếm lấy dần
Nịnh bợ xu thời quì gối cầu thân
Văn thơ láo khoét ngu đần trơ trẽn...

Cắt máu lương dân để cùng nhau đánh chén
Cười vô tâm trước đen tối ngày mai
Vạn tuế tung hô cho một lũ bất tài
Đang giam hãm cả tương lai nước Việt.

Hỡi muôn dân hãy vùng lên với tấm lòng tha thiết
Đem chí hùng xây lại đất Việt tang thương
Nội ngoại xiết tay nhau
Đùm bọc lấy Quê hương

Tất cả hãy nhắm thẳng một con đường cứu quốc.

Nguyên Thạch
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương