Headlines News :
         
Home » » Trông hình Vũ Khiêu cảm tác

Trông hình Vũ Khiêu cảm tác

Posted By Chinh Luan on 12 tháng 5 2015 | 20:37


Vũ Khiêu này là Vũ “Khiêu Dâm”.
Ơ hay mơ ngủ hay ông nhầm?
Trăm năm cây quý đồ cổ quý.
Người già diễn khỉ rõ là hâm.

Tay run gậy lỏng về với cáo.
“Vớt vát” chi cho nhục tấm thân.
Lộ rõ tướng tinh phường “bá đạo”.
Cùng thuyền cùng hội lũ buôn dân.

Giáo sư-Giáo Mác-Giáo họ “Sầm”*.
Vũ Khiêu nhân bản của Hồ dâm.
Bất kể thị phi cùng thể diện…
Giáo gì? Ba thứ thất nhân tâm!

Bia đá trăm năm cũng phải mòn!
Ngàn năm bia miệng vẫn còn son…
Dẫu nước Biển Đông nào rửa sạch!
Mây trời che được vụ “Kỳ Duyên”?

Chẳng hiểu đảng yêu hay đảng biếm?
Đem ông ra dựng ngả tư đường…
Muôn dân bụm miệng “ghìm cơn mửa”
Có kẻ “nghiêng mông” bất bình thường…!?

Cảm thương Giáo-Mác Vũ Khiêu Dâm.
Phen này đảng cướp rõ chơi thâm.
Khi ông chưa thác về cố chủ.
Tế ông trong nắng dãi, mưa dầm!

Nếu còn chút ít lương tri hảo!
Hẵn Vũ nhà ta cũng hổ thầm…
Sực tỉnh cơn mê…chiều bóng xế.
Cảnh này hận đảng đến ngàn năm…

Ngày 12.5.2015

GS David Tran ( Thiên ngọc )

____________________________

* Sầm đức Xương
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương