Headlines News :
         
Home » » Nước Cu Ba

Nước Cu Ba

Posted By Chinh Luan on 13 tháng 5 2015 | 10:33


"Dương vật thân phụ" dịch ra:
Là tên xứ sở "Cu Ba" tuyệt vời
Mía đường trồng khắp mọi nơi
(Nhân dân mút kẹo đã đời quanh năm)

Phi-Đen là ánh trăng rằm
(Chứ đèn cao áp thì nhằm nhò chi)
Nước này con gái xuân thì
Phần đông có lớp biểu bì màu nâu

Nước này chống Mỹ hàng đầu
(Chống y như kiểu chống Tầu bên ta)
Nước này nổi tiếng xì-gà
(Sáng châm một điếu phì phà đến mai)

Nước này từ gái đến trai
Ai ai cũng hát được bài Guan-ta...*
Bên này rất giống bên ta
Chủ nghĩa xã hội tà tà... đinh ninh...

Cùng nhau canh giữ hòa bình
Để cho thế giới làm tình thỏa thuê.

Haaaa...

FB Dũng Trung Kqd

____________________

* bài hát Guantanamera
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương