Headlines News :
         
Home » » Tang Tháng Tư!

Tang Tháng Tư!

Posted By Chinh Luan on 06 tháng 4 2015 | 19:08


Tháng tư cả nước để tang
Miền Nam nước mất, tan hàng nơi nơi
Tháng tư một cuộc đổi đời
Đoàn quân đánh mướn nghênh ngang vào thành!

Giặc giương cờ máu hôi tanh
Nhìn đoàn nón cối lạnh lùng, gian manh
Miền Nam không muốn, cũng đành
Một màu tang tóc, phố phường màu đen!

Miền Nam anh dũng không hèn
Tướng quân tuẫn tiết hiên ngang dưới cờ
Ngang tai súng nổ bất ngờ
Thiên thu anh đã đi vào sử xanh!

Tháng tư tuẫn tiết theo thành
Ngàn trang sử viết, nêu gương anh hùng
Biết bao chiến sĩ đường cùng
Thề không hàng giặc, quốc kỳ bọc thây!

Hồn oan chiến sĩ từ đây
Hoà cùng hồn nước, về cùng non sông
Giặc thù là lũ cuồng ngông
Quyết đem chủ nghĩa ngoại lai tròng vào!

Hỡi ôi, thảm cảnh đồng bào
Việt Nam tăm tối, đổi đời một phen
Hỡi quân chiến thắng: lũ hèn
Trả thù dân tộc, cướp người Miền Nam!

Nhà giàu, tư bản, đập tan
Bao nhiêu tài sản, đảng gian gom thầu
Người dân kiếp sống dãi dầu
Học tập cải tạo, rừng sâu không về!

Thuyền nhân ra biển thảm thê
Bao nhiêu thảm cảnh, ê chề Việt Nam
Giặc thù là lũ tham lam
Vào vơ vét hết, dân còn trơ xương!

Nào kinh tế mới, nông trường
Sau bao đói khổ, nhiễu nhương dân lành
Ngày nay, giặc phải cam đành
Thờ Tàu, bán nước, mong cầu tồn sinh!

Việt Nam vẫn kiếp điêu linh
Nguyện xin sông núi anh linh hiện về
Tháng tư giữ trọn lời thề
Hùng ca sử Việt não nề bi thương!

Hoàng Hạc
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương