Headlines News :
         
Home » » Nhớ thương cụ Lý Quang Diệu

Nhớ thương cụ Lý Quang Diệu

Posted By Chinh Luan on 23 tháng 3 2015 | 08:52


Xin đừng hô Cụ muôn năm
Lý Quang Diệu đã yên nằm, người ơi !
Hiến dâng cho nước trọn đời
Không cần ướp xác lăng trời tham lam

Giá mà đất nước Việt Nam
Có người như Cụ để làm quốc sư
Một đời Cụ sống nhân từ
Chẳng cần chủ nghĩa cũng như thiên đường…

Cụ đi cả nước khóc thương
Singapore hóa quê hương Niết Bàn
Tránh xa đường lối hung tàn
Miệng vì dân lại làm toàn ác nhân

Cụ không làm thánh làm thần
Con người nhân đức lấy dân làm đầu
Linh hồn Cụ nay về đâu
Xin phù hộ quả địa cầu bình an

Cầu cho hết bọn tham tàn
Độc tài hành hạ dân oan nước mình
Giá mà nước Việt điêu linh
Có người như Cụ cứu tinh dẫn đường….

Sài Gòn 23-3-2015

T.M.H.

FB Trần Mạnh Hảo
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương